Teksti suurus:

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 "Kohustusliku pensionifondi osakute kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 105, 1498

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 "Kohustusliku pensionifondi osakute kord" muutmine

Vastu võetud 19.12.2008 nr 49

Määrus kehtestatakse «Kogumispensionide seaduse» § 12 lõike 3, § 22 lõike 4, § 26 lõike 6, § 31 lõike 5 ja § 35 lõike 4 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 11 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse muutmine (õ) 31.12.2008 15:00

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruses nr 64 «Kohustusliku pensionifondi osakute kord» (RTL 2005, 101, 1557) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Personaalsele kontole kantakse tasumisele kuuluvad ja registripidajale üle kantud summad, kusjuures eraldi arvestust peetakse kogumispensioni makse, sotsiaalmaksu kogumispensioni osa ja täiendava sissemakse osa kohta.»;

2) paragrahvi 5 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lg 1 p 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 24 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

Minister Ivari PADAR

Arenduse ja välissuhete asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalle KILLARÕiend

Lugeda §-s 1 õigeks määruse kuupäevana 20. september.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json