Teksti suurus:

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 ”Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 105, 1499

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 ”Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord” muutmine

Vastu võetud 19.12.2008 nr 50

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 111 lõike 6 alusel.

Rahandusministri 30. aprilli 2002. a määruse nr 60 «Riiklike maksude maksuvõla tasumise ajatamise kord» (RTL 2002, 55, 805; 2008, 95, 1313) § 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Kui maksuvõla tasumise ajatamine on riigiabi, esitab maksuhaldur riigiabi teatise «Konkurentsiseaduse» §-s 341 sätestatud korras.».

Rahandusminister Ivari PADAR

Arenduse ja välissuhete asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalle KILLAR

/otsingu_soovitused.json