Teksti suurus:

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 ”Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 105, 1501

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 ”Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri” muutmine

Vastu võetud 19.12.2008 nr 52

Määrus kehtestatakse «Maksukorralduse seaduse» § 54 lõike 3 ja § 63 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 19. detsembri 2002. a määruse nr 149 »Maksuhaldurile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi- ja allkirjanõuded ning muud elektroonilisele teabevahetusele esitatavad nõuded maksumenetluses ja riigi-, valla- ning linnaasutuste poolt elektroonilisel teel esitatavate deklaratsioonide ja muude dokumentide nimekiri» (RTL 2003, 2, 4; 2007, 41, 704) § 24 esimest lauset muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

«Riigi-, valla- või linnaasutus on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt e-maksuameti kaudu järgmised dokumendid ja andmed:».

§ 2. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

Minister Ivari PADAR

Arenduse ja välissuhete asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalle KILLAR

/otsingu_soovitused.json