Teksti suurus:

Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 "Maamaksuseaduse rakendamise kord" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 105, 1502

Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 "Maamaksuseaduse rakendamise kord" muutmine

Vastu võetud 19.12.2008 nr 53

Määrus kehtestatakse «Maamaksuseaduse» § 13 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 «Maamaksuseaduse rakendamise kord» (RTL 2001, 11, 154; 2005, 80, 1135) §-s 15 asendatakse sõna «laekunud» sõnaga «tasutud».

§ 2. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2009. a.

Minister Ivari PADAR

Arenduse ja välissuhete asekantsler
kantsleri ülesannetes Kalle KILLAR

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json