Teksti suurus:

Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2009, 2, 5

Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.12.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 22. detsembri 2008. a otsusega nr 402

I. Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmine

Euroopa Parlamendi valimise seaduses (RT I 2003, 4, 22; 2006, 55, 408) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 20 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna «seitsmendaks» sõnaga «üheteistkümnendaks».

§ 2. Paragrahvi 37:

1) lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kümnendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva elektrooniliselt. Hääletamine algab kümnendal päeval enne valimispäeva kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni neljandal päeval enne valimispäeva kell 20.00.»;

3) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Paragrahvi 40:

1) lõikest 1 jäetakse välja sõnad «maakonna valimiskomisjoni või»;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Paragrahvi 43:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Valija tõendab oma isikut digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadiga, mis on välja antud isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Valija märgistab selle erakonna nimekirja või üksikkandidaadi, kelle poolt ta hääletab, ning kinnitab hääletamist digitaalallkirja seaduse nõuete kohase digitaalallkirjaga.»

§ 5. Paragrahvi 46 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «või § 40 lõikes 3».

II. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses (RT I 2002, 36, 220; 2007, 44, 316) tehakse järgmised muudatused:

§ 6. Paragrahvi 27 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna «seitsmendaks» sõnaga «üheteistkümnendaks».

§ 7. Paragrahvi 44:

1) lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kümnendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva elektrooniliselt. Hääletamine algab kümnendal päeval enne valimispäeva kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni neljandal päeval enne valimispäeva kell 20.00.»;

3) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8. Paragrahvi 47:

1) lõikest 1 jäetakse välja sõnad «maakonna valimiskomisjoni või»;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 9. Paragrahvi 50:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Valija tõendab oma isikut digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadiga, mis on välja antud isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Valija märgistab oma elukohajärgse valimisringkonna selle kandidaadi, kelle poolt ta hääletab, ning kinnitab hääletamist digitaalallkirja seaduse nõuete kohase digitaalallkirjaga.»

III. Rahvahääletuse seaduse muutmine

Rahvahääletuse seaduses (RT I 2002, 30, 176; 2007, 44, 316) tehakse järgmised muudatused:

§ 10. Paragrahvi 23 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna «seitsmendaks» sõnaga «üheteistkümnendaks».

§ 11. Paragrahvi 31:

1) lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kümnendast päevast kuni neljanda päevani enne rahvahääletuse päeva elektrooniliselt. Hääletamine algab kümnendal päeval enne rahvahääletuse päeva kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni neljandal päeval enne rahvahääletuse päeva kell 20.00.»;

3) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Paragrahvi 34:

1) lõikest 1 jäetakse välja sõnad «maakonna valimiskomisjoni või»;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 13. Paragrahvi 37:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Hääletaja tõendab oma isikut digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadiga, mis on välja antud isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Hääletaja märgib vastuse «jah» või «ei» ning kinnitab hääletamist digitaalallkirja seaduse nõuete kohase digitaalallkirjaga.»

§ 14. Paragrahvi 40 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «või § 34 lõikes 3».

IV. Riigikogu valimise seaduse muutmine

Riigikogu valimise seaduses (RT I 2002, 57, 355; 2007, 44, 316) tehakse järgmised muudatused:

§ 15. Paragrahvi 22 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna «seitsmendaks» sõnaga «üheteistkümnendaks».

§ 16. Paragrahvi 38:

1) lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kümnendast päevast kuni neljanda päevani enne valimispäeva elektrooniliselt. Hääletamine algab kümnendal päeval enne valimispäeva kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni hääletamise lõpuni neljandal päeval enne valimispäeva kell 20.00.»;

3) lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 17. Paragrahvi 41:

1) lõikest 1 jäetakse välja sõnad «maakonna valimiskomisjoni või»;

2) lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 18. Paragrahvi 44:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Valija tõendab oma isikut digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadiga, mis on välja antud isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Valija märgistab oma elukohajärgse valimisringkonna selle kandidaadi, kelle poolt ta hääletab, ning kinnitab hääletamist digitaalallkirja seaduse nõuete kohase digitaalallkirjaga.»

§ 19. Paragrahvi 47 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «või § 41 lõikes 3».

V. Rakendussätted

§ 20. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 10. päeval Riigi Teatajas avaldamisele järgnevast päevast.

(2) Käesoleva seaduse §-d 4, 9, 13 ja 18 jõustuvad 2011. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json