Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 103, 1485

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine

Vastu võetud 23.12.2008 nr 85

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 42 lõike 21 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 «Ravimite piirhinnad» (RTL 2007, 26, 464; 2008, 81, 1125) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2. Rakendussätted

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. aastal.

Sotsiaalminister Maret MARIPUU

Finantsjuht
kantsleri ülesannetes Marelle ERLENHEIM

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 23.12.2008. a resolutsioon nr 17-1/08-08072.

Lisa 13101031 Lisa

/otsingu_soovitused.json