Teksti suurus:

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2014, 2

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 24.01.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 572 lõike 5, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7 ja kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel.

Rahandusministri 29. novembri 2010. a. määruses nr 60 „„Tulumaksuseadusest”, „Sotsiaalmaksuseadusest”, „Kogumispensionide seadusest” ja „Töötuskindlustuse seadusest” tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
„ Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõigete 5 ja 6, § 50 lõike 9, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 561, § 57 lõike 2, § 571 lõike 6, § 572 lõike 5, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ning kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel.“;

2) lisa 9 vorm ESD „Sotsiaalmaksu deklaratsioon erijuhtudel“ kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

3) lisa 21 vormi INF 12 „Mitteresidendile makstud intressi deklaratsioon“ märkustest jäetakse välja punktid 17–24.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 9 Vorm ESD

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json