Teksti suurus:

Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad

Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.05.2015
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2014, 3

Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi deklaratsioonide ning füüsilise isiku residentsuse määramise vormide kinnitamine ja täitmise korrad

Vastu võetud 24.01.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 6 lõike 6, § 40 lõike 5 ja § 44 lõike 7 alusel.

§ 1.   Deklaratsioonide ja residentsuse määramise vormid

  Kehtestada järgmised deklaratsioonide ja füüsilise isiku residentsuse määramise vormid ning täitmise korrad:
1) lisa 1 vorm A1 „Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, deklaratsioon“;
2) lisa 2 vorm E1 „Mitteresidendi Eestis ettevõtlusest saadud tulu deklaratsioon“;
3) lisa 3 vorm E1 lisa „Füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte üleandmine“;
4) lisa 4 vorm V1 „Mitteresidendi ja lepingulise investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon“;
5) lisa 5 vorm LIF „Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsioon“;
6) lisa 6 vorm R „Füüsilise isiku residentsuse määramise avalduse vorm“.

§ 2.   Rakendussätted

  Rahandusministri 15. detsembri 2010. aasta määrus nr 66 „Mitteresidendi deklaratsioonide ja residentsuse määramise vormi kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Vorm A1

Lisa 2 Vorm E1

Lisa 3 Vorm E1 lisa

Lisa 4 Vorm V1

Lisa 5 Vorm LIF

Lisa 6 Vorm R

/otsingu_soovitused.json