Teksti suurus:

Otepää valla ja Sangaste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2017, 4

Otepää valla ja Sangaste valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 19

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒4 alusel.

§ 1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

 (1) Otepää valla ja Sangaste valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

 (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Otepää vald.

§ 2.  Otepää valla piiri muutmine territooriumiosa üleandmisega

  Otepää valla piiri muudetakse senise Palupera valla Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi küla territooriumi arvamisega Otepää valla koosseisu.

§ 3.  Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

 (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Otepää valla piiriks on §-ga 2 muudetud endise Otepää valla ning Sangaste valla piir, välja arvatud nende omavahelises osas.

 (2) Maa-amet kannab Otepää valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut“ muudetakse ja Valga maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõna „Sangaste,“.

§ 5.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 (2) Paragrahvid 1, 2 ja 4 jõustuvad Otepää Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jüri Ratas
Peaminister

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär