Teksti suurus:

Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2017, 7

Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 22

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒5 alusel.

§ 1.  Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

 (1) Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

 (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Viru-Nigula vald.

§ 2.  Aseri valla maakondliku kuuluvuse muutmine

  Aseri vald arvatakse Ida-Viru maakonna koosseisust Lääne-Viru maakonna koosseisu.

§ 3.  Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

 (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Viru-Nigula valla piiriks on endise Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla piir, välja arvatud nende omavahelises osas.

 (2) Maa-amet kannab Viru-Nigula valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut“ muudetakse järgmiselt:
 1) Ida-Viru maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõna „Aseri,“;
 2) Lääne-Viru maakonna linnade loetelust jäetakse välja sõna „Kunda,“.

§ 5.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 (2) Paragrahvid 1, 2 ja 4 jõustuvad Viru-Nigula Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jüri Ratas
Peaminister

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär