Teksti suurus:

Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2017, 9

Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 24

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒4 alusel.

§ 1.   Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

  (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Jõgeva vald.

§ 2.   Jõgeva valla piiri muutmine territooriumiosa üleandmisega

  Jõgeva valla piiri muudetakse senise Pajusi valla Kaave küla ja Puurmani valla Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla territooriumi arvamisega Jõgeva valla koosseisu.

§ 3.   Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Jõgeva valla piiriks on §-ga 2 muudetud Jõgeva valla ning Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla piir (välja arvatud Võtikvere küla), välja arvatud nende omavahelises osas.

  (2) Maa-amet kannab Jõgeva valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 4.   Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut“ muudetakse järgmiselt:
  1) Jõgeva maakonna linnade loetelust jäetakse välja tekstiosa „linnad – Jõgeva“;
  2) Jõgeva maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad „Palamuse,“ ja „, Torma“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Paragrahvid 1, 2 ja 4 jõustuvad Jõgeva Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jüri Ratas
Peaminister

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json