Teksti suurus:

Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2017, 11

Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 26.01.2017 nr 26

Määrus kehtestatakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõike 1 ja § 71 lõigete 2‒4 alusel.

§ 1.   Haldusterritoriaalse korralduse muutmine

  (1) Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemise teel moodustatakse uus haldusüksus.

  (2) Uue haldusüksuse nimeks määratakse Lääne-Nigula vald.

§ 2.   Lääne-Nigula valla piiri muutmine territooriumiosa üleandmisega

  Lääne-Nigula valla piiri muudetakse senise Nissi valla Rehemäe küla territooriumi arvamisega Lääne-Nigula valla koosseisu.

§ 3.   Haldusüksuse piiri määramine ja kaardistamine

  (1) Haldusterritoriaalse korralduse muutmise käigus moodustatava Lääne-Nigula valla piiriks on §-ga 2 muudetud endise Lääne-Nigula valla ning Kullamaa valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla piir, välja arvatud nende omavahelises osas.

  (2) Maa-amet kannab Lääne-Nigula valla piiri riigi maakatastri kaardile.

§ 4.   Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määrusega nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ kinnitatud „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistut“ muudetakse ja Lääne maakonna valdade loetelust jäetakse välja sõnad „Kullamaa,“, „Martna,“, „Noarootsi,“ ja „Nõva,“.

§ 5.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

  (2) Paragrahv 2 jõustub 1. märtsil 2017. a.

  (3) Paragrahvid 1 ja 4 jõustuvad Lääne-Nigula Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Jüri Ratas
Peaminister

Mihhail Korb
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json