Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruse nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2017, 25

Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruse nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused" muutmine

Vastu võetud 27.01.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruses nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 4 asendatakse tekstiosa „punktides 2“ tekstiosaga „punktides 1“;

2) paragrahvi 14 lõike 2 punktis 41 asendatakse arv „1“ arvuga „2“.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json