Teksti suurus:

Pensionilisa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2018, 7

Pensionilisa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu

Vastu võetud 12.11.2012 nr 43
RT I, 15.11.2012, 1
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.01.2018RT I, 31.01.2018, 103.02.2018

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 10 alusel.

§ 1.   Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 1 sätestatud pensionilisa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Vabadussõjast osavõtnu lesk esitab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 1 punktis 1 sätestatud pensionilisa taotlemisel järgmised dokumendid:
  1) dokument, millest nähtub abikaasa Vabadussõjast osavõtmine;
  2) Vabadussõjast osavõtnu surma tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  3) abielu tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse.

  (2) II maailmasõjast osavõtnu ja Omakaitse liige esitab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõike 1 punktis 3 sätestatud pensionilisa taotlemisel järgmised dokumendid:
  1) dokument, millest nähtub II maailmasõjast osavõtmine;
  2) dokument, millest nähtub Omakaitse liikmeks olemine.

§ 2.   Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 sätestatud pensionilisa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Lapse kasvatamise eest pensionilisa taotleja esitab riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 sätestatud pensionilisa taotlemisel järgmised dokumendid:
  1) lapse sündi tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  2) vanema abikaasa korral dokument, mis tõendab isiku abielu lapse vanemaga juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  3) eestkostja korral eestkostja määramise kohtuotsus või -määrus juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  4) hoolduspere vanema korral dokument, millest nähtub hoolduspere vanemaks olemine;
[RT I, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
  5) omakäeline kinnitus, et isik on kasvatanud last vähemalt kaheksa aastat.

  (2) Pensionilisa saamiseks esitatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 nimetatud teiste õigustatud isikute kirjalik nõusolek, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel.

  (3) Riikliku pensionikindlustuse seaduse § 24 lõikes 11 nimetatud õigustatud isiku kirjalikku nõusolekut ei nõuta, kui:
  1) isik on surnud;
  2) vanemalt on enne lapse 8-aastaseks saamist vanema õigused või lapse isikuhooldusõigus täielikult ära võetud;
  3) isiku viibimiskohta ei ole võimalik kindlaks määrata.

  (4) Peale käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud dokumentide esitatakse täiendavalt:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatud juhul – isiku surma tõendav dokument juhul, kui selle kohta ei ole kantud andmeid rahvastikuregistrisse;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud juhul – kohtuotsus või -määrus vanemalt vanema õiguste või lapse isikuhooldusõiguse äravõtmise kohta;
  3) käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 sätestatud juhul – Politsei- ja Piirivalveameti tõend isiku viibimiskoha kindlakstegemise võimatuse kohta.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json