Teksti suurus:

Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi vorm

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2020, 4

Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi vorm1
[RT I, 31.01.2020, 1 - jõust. 03.02.2020]

Vastu võetud 19.12.2017 nr 60
RT I, 21.12.2017, 40
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.05.2018RT I, 15.05.2018, 118.05.2018
28.01.2020RT I, 31.01.2020, 103.02.2020

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 80 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.
[RT I, 31.01.2020, 1 - jõust. 03.02.2020]

§ 1.   Seadmete võimsused, millest alates on nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine

  Keskkonnaametis registreeritakse paikse heiteallika käitaja tegevus, kui:
  1) tema põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel ületab 0,3 MWth, kuid on väiksem kui 1 MWth;
  2) tema põletusseadme soosjussisendile vastav nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem ja põletusseade töötab alla 500 töötunni aastas;
  3) tema terminali või tankla summaarne naftasaaduste, muude mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 tähenduses) laadimiskäive aastas on suurem kui 2000 m3, kuid väiksem kui 10 000 m3.

§ 11.   Seadmed, mille puhul ei ole nõutav paikse heiteallika käitaja tegevuse registreerimine

  Paikse heiteallika tegevust ei registreerita, kui tegemist on järgmiste seadmetega:
  1) põletusseadmed, mille gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks kuumutamiseks, kuivatamiseks või esemete või materjalide muul viisil töötlemiseks;
  2)  järelpõletusseadmed, mis on projekteeritud tööstusprotsessidest eralduva heitgaasi puhastamiseks põletamise teel ning mida ei kasutata iseseisva põletusseadmena;
  3) põletusseadmed, mida reguleeritakse tööstusheite seaduse 3. või 4. peatükiga;
  4) põletusseadmed, mida reguleeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/1628, mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud nõudeid, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks (ELT L 252, 16.9.2016, lk 53–117);
  5) põllumajandusettevõtetes kasutatavad põletusseadmed, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 5 MWth või väiksem ning mis kasutavad kütusena üksnes kodulindude töötlemata sõnnikut, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 9 punktis a (EÜT L 300, 14.01.2009, lk 1–64);
  6) põletusseadmed, milles gaasilisi põlemissaadusi kasutatakse otseseks gaasi põletamisel põhinevaks kütmiseks siseruumides töötingimuste parandamise eesmärgil;
  7) tehnilised seadmed, mida kasutatakse sõidukite, laevade või õhusõidukite jõuseadmena;
  8) avamereplatvormidel kasutatavad gaasiturbiinid, gaasi- ja diiselmootorid;
  9)  katalüütilisel krakkimisel kasutatavad katalüsaatorite regenereerimise seadmed;
  10) vesiniksulfiidi väävliks muundamise seadmed;
  11) keemiatööstuses kasutatavad reaktorid;
  12) koksiahjud;
  13) kõrgahju õhueelsoojendid;
  14) krematooriumid;
  15) mineraalõli ja gaasi rafineerimistehaste põletusseadmed, milles põletatakse rafineerimistehaste kütust eraldi või koos teiste kütustega energia tootmiseks;
  16) tselluloosi tootmisseadmete utilisaatorkatlad;
  17) teadus-, arendus- ja katsetamistegevuses kasutatavad põletusseadmed.
[RT I, 15.05.2018, 1 - jõust. 18.05.2018]

§ 2.   Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu taotlus

  Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

§ 3.   Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu tõend

  Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu tõendi vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

§ 31.   Saasteainete kandmine paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu taotlusele ja tõendile

  Paikse heiteallika käitaja tegevuse registreeringu taotlusele ja tõendile kantakse vaid need saasteained, mida väljutatakse käesoleva määruse §-s 1 nimetatud künnise ületanud seadmest või tegevuse käigus.
[RT I, 15.05.2018, 1 - jõust. 18.05.2018]

§ 4.   Välisõhu saastamisega seotud registreeringu aastaaruanne ja selle esitamise kord
[Kehtetu - RT I, 31.01.2020, 1 - jõust. 03.02.2020]

§ 5.   Määruse rakendamine

  Kui isik, kes omab välisõhu kaitse seaduse alusel antud välisõhu saasteluba või atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel antud õhusaasteluba tegevuseks, milleks atmosfääriõhu kaitse seaduse jõustumisest alates puudub loa omamise kohustus, kuid alates 01.01.2018 kehtib registreerimise kohustus, esitab Keskkonnaametile taotluse loa kehtetuks tunnistamiseks ja tegevuse registreerimiseks kahe kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest, tunnistab Keskkonnaamet loa kehtetuks ning registreerib paikse heiteallika käitaja tegevuse tagasiulatuvalt alates 2018. aasta 1. jaanuarist.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/2193 keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate teatavate saasteainete heite piiramise kohta (ELT L 313, 28.11.2015, lk 1–19).

Lisa 1 Paikse heiteallika käitja registreeringu taotluse vorm
[RT I, 15.05.2018, 1 - jõust. 18.05.2018]

Lisa 2 Paikse heiteallika käitaja registreeringu tõendi vorm

Lisa 3 Paikse heiteallika käitaja registreeringu aastaaruande vorm
[Kehtetu - RT I, 31.01.2020, 1 - jõust. 03.02.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json