Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruse nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2020, 7

Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruse nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 28.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 11 lõike 4 alusel.

Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruse nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord” lisad 1–3, 7, 9–10, 12, 14–16 ja 18 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–11.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Eluruumi tagamise teenus

Lisa 2 Isikliku abistaja teenus

Lisa 3 Koduteenus

Lisa 4 Lastekaitse kohaliku omavalitsuse üksuses

Lisa 5 Sotsiaaltransporditeenus

Lisa 6 Tugiisikuteenus

Lisa 7 Muud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavad sotsiaalteenused

Lisa 8 Erihoolekandeteenused

Lisa 9 Hoolekandeasutus

Lisa 10 Turvakoduteenus

Lisa 11 Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

/otsingu_soovitused.json