Teksti suurus:

Kokkulepe halduslepingu nr 1-6/16/5 lõpetamiseks

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 31.01.2020, 9

Kokkulepe halduslepingu nr 1-6/16/5 lõpetamiseks

Vastu võetud 29.01.2020
nr 1-6/16/5-2


Keskkonnaministeerium, mida esindab keskkonnaministeeriumi põhimääruse alusel kantsler Meelis Münt,

ning

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, mida esindab põhikirja alusel juhataja Andrus Treier,

on kokku leppinud järgnevas:


1. Haldusmenetlus seaduse § 102 lõke 1 ning Võlaõigusseaduse § 13 lõike 1 alusel lõpetada haldusleping nr 1-6/16/5 poolte kokkuleppel alates 31.03.2020.

2. Pooltel ei ole üksteise suhtes pretensioone.

3. Kokkulepe jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

   

Keskkonnaministeerium

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Registrikood 70001231

Registrikood 90005946

Narva mnt 7a

Narva mnt 7a

15172 Tallinn

10117 Tallinn

 

 

Meelis Münt

Andrus Treier

Kantsler

Juhataja

/otsingu_soovitused.json