Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1994, 18,

Välisministeeriumi teadaanne

Eesti Vabariigi poolt alates 1990. aastast sõlmitud,
seisuga 1. mai 1994. a jõus olevad välislepingud
*

Ameerika Ühendriigid

Teineteisemõistmise Memorandum Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ameerika Ühendriikide Valitsuse vahel diplomaatilistest suhetest. (A: 04.09.1991; J: 04.09.1991).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ameerika Ühendriikide Valitsuse Rahukorpuse programmi kohta Eesti Vabariigis.(RT II 1996, 36, 112) (A: 06.02.1992; J: 06.02.1992).

Leping Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ameerika Ühendriikide Valitsuse vahel kalanduse kohta Ameerika Ühendriikide vetes.(RT II 1995, 8, 38) (A: 01.06.1992; J: 28.12.1992).

Kaubanduse ja investeeringute alaste suhete leping Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ameerika Ühendriikide Valitsuse vahel. (RT II 1995, 21, 117) (A: 17.09.1992; J: 17.09.1992).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ameerika Ühendriikide vaheline investeeringute soodustamise leping. (RT II 1996, 35, 125)(A: 28.10.1991; J: 28.10.1991).

Aserbaidžaani Vabariik

Eesti Vabariigi ja Aserbaidžaani Vabariigi vaheline kaubandus- ja majandusalase, teaduslik-tehnilise ning kultuurialase koostöö kokkulepe. (A: 19.09.1991; J: 19.09.1991).

Eesti Vabariigi ja Aserbaidžaani Vabariigi vaheline tööstus-tehnilise otstarbega toodangu, põllumajandustoodete ja laiatarbekaupade kaubavahetuse kokkulepe. (A: 28.05.1991; J: 28.05.1991).

Gruusia Vabariik

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Gruusia Vabariigi Valitsuse vaheline majandus- ja kultuurialase koostöö kokkulepe. (RT II 1995, 18, 102) (A: 27.11.1990; J: 27.11.1990).

Hiina Rahvavabariik

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Valitsuse vaheline kaubandus- ja majanduskoostöö leping. (RT II 1995, 15, 74) (A: 12.05.1992; J: 14.04.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Hiina Vabariigi Valitsuse vaheline leping riiklikust krediidist kaupade saatmiseks Hiinast Eestisse. (A: 12.05.1992; J: 12.05.1992).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Valitsuse vaheline kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö leping. (A: 03.09.1993; J: 03.09.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Valitsuse vaheline teadus- ja tehnikaalase koostöö kokkulepe. (A: 20.04.1992; J: 20.04.1992).

Hollandi Kuningriik

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vaheline investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping. (RT II 1995, 15, 71) (A: 27.10.1992; J: 01.09.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Hollandi Kuningriigi Valitsuse vaheline lennundusalane leping. (A: 24.03.1993; J: 01.02.1994).

India Vabariik

Eesti Vabariigi ja India Vabariigi vaheline koostööprintsiipide ja -suundade deklaratsioon. (A: 14.10.1993; J: 14.10.1993).

Islandi Vabariik

Eesti Vabariigi ja Islandi Vabariigi vaheline kaubandus- ja majanduskoostöö leping. (A: 26.08.1991; J: 26.08.1991).

Kanada

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Kanada Valitsuse vaheline kalandusalane Teineteisemõistmise Memorandum. (A: 23.09.1992; J: 23.09.1992).

Kasahstani Vabariik

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Kasahstani Vabariigi Valitsuse vaheline kaubandus- ja majandusalase koostöö kokkulepe. (A: 14.07.1992; J: 14.07.1992).

Leedu Vabariik

Eesti Vabariigi ja Leedu Vabariigi vaheline lepe topeltmaksustamise vältimiseks ja tulu- ning kapitalimaksudest hoidumise tõkestamiseks. (RT II 1993, 36, 112) (A: 13.09.1993; J: 31.12.1993).

Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi vaheline vabakaubandusleping. (RT II 1994, 1/2, 2) (A: 13.09.1993; J: 01.04.1994).

Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi õigusabi ja õigussuhete leping. (RT II 1993, 6, 5) (A: 11.10.1992; J: 03.04.1994).

Läti Vabariik

Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vaheline riigipiiri taastamise leping. (A: 20.03.1992; J: 13.09.1993).

Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vaheline lepe topeltmaksustamise vältimiseks ja tulu- ning kapitalimaksudest hoidumise tõkestamiseks. (RT II 1993, 32/33, 107) (A: 14.05.1993; J: 31.12.1993).

Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi vaheline vabakaubandusleping. (RT II 1994, 1/2, 2) (A: 13.09.1993; J: 01.04.1994).

Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi õigusabi ja õigussuhete leping. (RT II 1993, 6, 5) (A: 11.10.1992; J: 03.04.1994).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Läti Vabariigi Valitsuse vaheline keskkonnakaitsealase koostöö kokkulepe. (A: 18.02.1994; J: 18.02.1994).

Norra Kuningriik

Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline vabakaubandusleping. (RT II 1994, 11/12, 35) (A: 15.06.1992; J: 01.09.1993).

Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline lepe topeltmaksustamise vältimiseks ja tulu- ning kapitalimaksudest hoidumise tõkestamiseks. (RT II 1993, 32/33, 108) (A: 14.05.1993; J: 31.12.1993).

Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vaheline investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse leping. (A: 15.06.1992; J: 15.06.1992).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Norra Kuningriigi Valitsuse vaheline lennundusleping. (A: 12.05.1993; J: 29.11.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Norra Kuningriigi Valitsuse vaheline rahvusvahelise maanteeliikluse korraldamise kokkulepe. (RT II 1995, 2, 4) (A: 09.02.1994; J: 09.02.1994).

Poola Vabariik

Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline sõbraliku koostöö ja Läänemeremaade heanaaberlikkuse leping. (RT II 1993, 12, 14) (A: 02.07.1992; J: 06.05.1993).

Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vaheline investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse leping. (A: 06.05.1993; J: 06.08.1993).

Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi regioonide ja kohalike omavalitsuste vahelise koostöö leping. (RT II 1993, 29, 99) (A: 02.07.1992; J: 24.01.1994).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Poola Vabariigi Valitsuse vaheline kaubandus-majanduskoostöö kokkulepe. (A: 20.11.1991; J: 19.05.1992).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Poola Vabariigi Valitsuse vaheline leping koostööst kultuuri ja teaduse valdkonnas. (A: 02.07.1992; J: 28.01.1993).

Kokkulepe Eesti Vabariigi Valitsuse ja Poola Vabariigi Valitsuse vahel rahvusvaheliste autovedude korraldamisest. (RT II 1995, 2, 5) (A: 09.09.1992; J: 30.10.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Poola Vabariigi Valitsuse vaheline protokoll ajutise otsuse kohta tunnustada vastastikku keskkoolide, keskeriõppeasutuste ja kõrgkoolide lõpudokumente, samuti teaduslikke nimetuste ja kraadide omistamise dokumentide võrdõiguslikkusest. (A: 02.07.1992; J: 02.07.1992).

Rootsi Kuningriik

Leping Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahel diplomaatiliste suhete taastamise kohta. (A: 28.08.1991; J: 26.08.1991).

Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vaheline kaubandusleping. (A: 28.10.1991; J: 28.10.1991).

Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vaheline keskkonnaalase koostöö leping. (A: 30.03.1992; J: 30.03.1992).

Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vaheline vabakaubandusleping. (A: 31.03.1992; J: 01.07.1992).

Vabakaubanduslepingu juurde kuuluv kokkulepe põllumajandus- ja kalandustoodete kohta. (A: 31.03.1992; J: 01.07.1992).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rootsi Kuningriigi Valitsuse vaheline maal ajutiselt viibijatele arstiabi osutamise leping. (RT II 1994, 13, 42) (A: 16.06.1993; J: 01.11.1993).

Kokkulepe Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rootsi Kuningriigi Valitsuse vahel reisijate ja kauba rahvusvahelise maanteeveo korraldamisest. (A: 18.05.1992; J: 30.07.1992).

Leping Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rootsi Kuningriigi Valitsuse vahel praktikantide vahetamise kohta. (A: 30.09.1992; J: 01.10.1992).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rootsi Kuningriigi Valitsuse vaheline investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping. (A: 31.03.1992; J: 20.05.1992).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rootsi Kuningriigi Valitsuse vaheline leping vastastikusest abistamisest tolliasjades. (A: 18.02.1993; J: 30.10.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rootsi Kuningriigi Valitsuse vaheline kalandusalane leping. (A: 24.02.1993; J: 15.07.1993).

Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vaheline lepe topeltmaksustamise vältimiseks ja tulu- ning kapitalimaksudest hoidumise tõkestamiseks. (RT II 1993, 35, 110) (A: 05.04.1993; J: 30.12.1993).
24.05.2017 11:50
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus jõustumise kuupäevas Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Välisministeeriumi 23.05.2017 taotlust nr 15.2-1/3154

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rootsi Kuningriigi Valitsuse vaheline lennundusalane leping. (RT II 1996, 5/6, 19) (A: 12.05.1993; J: 30.11.1993).

Rumeenia

Kokkulepe Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rumeenia Valitsuse vahel rahvusvahelise maanteeliikluse korraldamisest. (RT II 1995, 3, 13; 1996, 17, 68) (A: 22.03.1993; J: 27.12.1993).

Saksamaa Liitvabariik

Ühisavaldus Eesti Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vaheliste suhete alustest. (A: 29.04.1993; J: 29.04.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi Valitsuse vaheline majandusspetsialistide ja majandusjuhtide väljaõppe ja täienduskoolituse alase koostöö leping. (A: 10.08.1993; J: 10.08.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe saksa õpetajate lähetamise kohta Eesti koolidesse. (A: 28.04.1993; J: 21.03.1994).

Soome Vabariik

Eesti Wabariigi ja Soome Vabariigi vaheline Vaimse koostöö konventsioon. (A: 01.12.1937; J: 05.02.1992).

Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi vaheline lepe topeltmaksustamise vältimiseks ja tulu- ning kapitalimaksudest hoidumise tõkestamiseks. (RT II 1993, 37, 113) (A: 23.03.1993; J: 01.12.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Soome Vabariigi Valitsuse vaheline keskkonnaalase koostöö leping. (A: 07.11.1991; J: 02.03.1992).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Soome Vabariigi Valitsuse vaheline leping majanduskoostööst ja -abist. (A: 22.06.1993; J: 11.09.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Soome Vabariigi Valitsuse vaheline investeeringute soodustamise ja kaitsmise leping. (A: 13.02.1992; J: 03.12.1992).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Soome Vabariigi Valitsuse vaheline protokoll ajutiste abinõude kohta majandusliku ja kaubandusliku koostöö alal. (A: 13.02.1992; J: 01.12.1992).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Soome Vabariigi Valitsuse vaheline lennundusleping. (A: 29.11.1993; J: 01.02.1994).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Soome Vabariigi Valitsuse vaheline kalandusalane leping. (A: 21.01.1994; J: 20.03.1994).

Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriik

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendatud Kuningriigi Valitsuse vaheline lennundusalane leping. (A: 03.03.1993; J: 03.03.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Briti Rahvaste Ühenduse Sõjahaudade Komisjoni vaheline Briti sõjahaudade korrastamist ja hooldamist käsitlev leping. (A: 20.05.1993; J: 20.05.1993).

Šveitsi Konföderatsioon

Eesti Vabariigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse leping. (RT II 1993, 20, 44) (A: 21.12.1992; J: 18.08.1993).

Eesti Vabariigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline vabakaubandusleping. (RT II 1993, 4, 3) (A: 21.12.1992; J: 02.03.1994).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Šveitsi Konföderatsiooni Valitsuse vaheline finantsabi leping. (1996, 33/34, 120) (A: 14.12.1992; J: 14.12.1992).

Taani Kuningriik

Eesti Vabariigi ja Taani Kuningriigi vaheline leping viisade kaotamisest. (A: 20.04.1993; J: 01.05.1993).

Eesti Vabariigi ja Taani Kuningriigi vaheline lepe topeltmaksustamise vältimiseks ja tulu- ning kapitalimaksudest hoidumise tõkestamiseks. (RT II 1993, 34, 109) (A: 04.05.1993; J: 30.12.1993).

Kokkulepe Eesti Vabariigi Valitsuse ja Taani Kuningriigi Valitsuse vahel reisijate ja kauba rahvusvaheliste maanteevedude korraldamisest. (A: 05.03.1993; J: 27.08.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Taani Kuningriigi Valitsuse vaheline lennundusalane leping. (A: 12.05.1993; J: 29.11.1993).

Leping Eesti Vabariigi Valitsuse ja Taani Kuningriigi Valitsuse vahel majandus-, tööstus- ja tehnilise koostöö kohta. (A: 28.07.1992; J: 28.07.1992).

Leping Eesti Vabariigi Valitsuse ja Taani Kuningriigi Valitsuse vahel investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta. (A: 06.11.1991; J: 24.02.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Taani Kuningriigi Valitsuse vaheline leping vastastikusest abistamisest tolliasjades. (A: 29.10.1993; J: 25.11. 1993).

Leping Eesti Vabariigi Valitsuse ühelt poolt ja Taani Kuningriigi Valitsuse ja Fääri saarte kohaliku omavalitsuse vahel teiselt poolt Eesti-Fääri kahepoolsete kalandusalaste suhete kohta. (A: 01.05.1992; J: 06.08.1993).

Tšehhi Vabariik

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Tšehhi ja Slovaki Liitvabariigi Valitsuse vaheline kaubanduslik-majanduslike sidemete ja teaduslik-tehnilise koostöö kokkulepe. (A: 02.08.1991; J: 02.08.1991).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Tšehhi Vabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe viisakohustuste kaotamisest. (A: 24.09.1993; J: 12.12.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Tšehhi Vabariigi Valitsuse vaheline kaubandus- ja majandusalase koostöö kokkulepe. (A: 24.09.1993; J: 05.01.1994).

Ukraina

Eesti Vabariigi ja Ukraina sõpruse ja koostöö leping. (RT II 1993, 15, 17) (A: 26.05.1992; J: 06.07.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina NSV Valitsuse vaheline majandus- ja kultuurialase koostöö kokkulepe 1991 kuni 1995. (A: 29.11.1990; J: 29.11.1990).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vaheline kaubandus- ja majandusalase koostöö kokkulepe. (RT II 1995, 15, 73) (A: 26.05.1992; J: 10.12.1993).

Kokkulepe Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vahel reisijate ja kauba rahvusvaheliste maanteevedude korraldamisest. (A: 06.07.1993; J: 16.09.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vaheline lennuliikluse leping. (A: 06.07.1993; J: 16.09.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vaheline kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö kokkulepe. (A: 16.03.1994; J: 16.03.1994).

Ungari Vabariik

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ungari Vabariigi Valitsuse vaheline kaubandus- ja majandussidemete ning teaduslik-tehnilise koostöö kokkulepe. (RT II 1995, 15, 75) (A: 28.05.1992; J: 28.05.1992).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ungari Vabariigi Valitsuse vaheline viisakohustuste vastastikuse kaotamise leping. (RT II 1993, 9, 9) (A: 08.08.1992; J: 20.08.1993).

Kokkulepe Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vahel reisijate ja kauba rahvusvaheliste maanteevedude korraldamisest. (RT II 1995, 8, 36) (A: 27.05.1993; J: 07.10.1993).

Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi sõpruse ja koostöö leping. (RT II 1993, 12, 15) (A: 08.08.1992; J: 22.04.1994).

Vene Föderatsioon

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline kokkulepe Vene Föderatsiooni Sõjamerelaevastiku Hüdrograafiateenistuse vara osalise üleandmise kohta Eesti Vabariigi Tuletorni-Hüdrograafiatalituse korraldusse. (A: 03.08.1993; J: 03.08.1993).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse kokkulepe kaubandusesinduste vastastikuse asutamise kohta.(RT II 1995, 18, 101) (A: 07.09.1992; J: 07.09.1992).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline kokkulepe vastastikuste kaubatarnete eest tasumise korra ja mittekaubanduslike arvelduste kohta. (A: 20.06.1992; J: 20.06.1992).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline kokkulepe vastastikustest kohustustest seoses rahvusliku valuuta kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis. (A: 20.06.1992; J: 20.06.1992).

Kokkulepe Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahel koostöö põhimõtete ja vastastikuste suhete kohta transpordi valdkonnas. (RT II 1995, 8, 37) (A: 21.09.1992; J: 21.09.1992).

Eesti Vabariigi ja Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi riikidevaheliste suhete aluste leping. (RT 1991, 2, 19) (A: 12.01.1991; J: 14.01.1992).

Protokoll Eesti Vabariigi Valitsuse, NSVL RJK ja Eesti RJK vahelistest vastastikustest kohustustest. (A: 04.09.1991; J: 04.09.1991).

Ajutine kokkulepe Eesti Vabariigi Valitsuse ja NSVL RJK vahel piiriküsimuste reguleerimise ja NSVL RJK piirivalvevägede struktuuride Eesti Vabariigi territooriumil funktsioneerimise meetmetest. (A: 04.09.1991; J: 04.09.1991).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja NSV Liidu Siseministeeriumi kokkulepe vastastikuste suhete kohta kuritegevuse vastases võitluses ja ühiskondliku julgeoleku tagamisel. (A: 11.09.1991; J: 11.09.1991).

NSV Liidu relvajõudude kontingendi Eesti Vabariigis viibimisega seotud küsimuste lahendamise esmaabinõude kohta Eesti Vabariigi Valitsuse ja NSVL Kaitseministeeriumi vahel sõlmitud kokkulepe. (A: 03.10.1991; J: 03.10.1991).

Eesti Vabariigi ja NSVL RJK ning ENSV RJK vaheline Protokoll Eesti NSV RJK lõpetamisega seotud praktilistest meetmetest. (A: 09.10.1991; J: 09.10.1991).

Eesti Vabariigi Valitsuse ja St. Peterburi ning oblasti juhtkonna vaheline protokoll vastastikustest suhetest piiriäärsetes rajoonides. (A: 18.09.1991; J: 18.09.1991).

  Välisminister Jüri LUIK

______________________________
* Sulgudes on toodud lepingu allakirjutamise ja jõustumise kuupäev.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json