Teksti suurus:

Välisministeeriumi teadaanne

Väljaandja:Välisministeerium
Akti liik:teadaanne
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1994, 25,

Välisministeeriumi teadaanne

Ameerika Ühendriigid

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ameerika Ühendriikide Valitsuse vaheline teadus- ja tehnikaalase koostöö kokkulepe. (RT II 1994, 24, 76) (A: 06.07.1994; J: 06.07.1994)*

Austraalia

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Austraalia Valitsuse vaheline majandus- ja kaubandusalase koostöö leping. (RT II 1994, 24, 77) (A: 08.07.1994; J: 08.07.1994)

Hiina Rahvavabariik

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Valitsuse vaheline investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping. (RT II 1994, 24, 78) (A: 02.09.1993; J: 01.06.1994)

Eesti Vabariigi ja Hiina Rahvavabariigi ühisdeklaratsioon. (RT II 1994, 24, 79) (A: 13.06.1994; J: 13.06.1994)

Hollandi Kuningriik

Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vaheline meretranspordialane leping. (A: 24.03.1993; J: 01.07.1994)

Läti Vabariik

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Läti Vabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe piiriesindajate tegevusest. (RT II 1994, 24, 80) (A: 30.08.1994; J: 30.08.1994)

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Läti Vabariigi Valitsuse vaheline kokkulepe ühise piirikontrolli organiseerimisest. (RT II 1994, 24, 81) (A: 30.08.1994; J: 30.08.1994)

Norra Kuningriik

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Norra Kuningriigi Valitsuse vaheline tolli­võimude vastastikuse abistamise kokkulepe. (RT II 1994, 25, 83) (A: 20.04. 1994; J: 19.08.1994)

Rumeenia Kuningriik

Eesti Vabariigi ja Rumeenia Kuningriigi vaheline sõpruse ja koostöö leping. (RT II 1993, 29, 100) (A: 11.07.1992; J: 22.05.1994)

Sloveenia Vabariik

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Sloveenia Vabariigi Valitsuse vaheline hariduse-, kultuuri- ja teadusalase koostöö leping. (RT II 1994, 25, 84) (A: 05.11.1993; J: 14.07.1994)

Soome Vabariik

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Soome Vabariigi Valitsuse vaheline vastastikuse tollialase abistamise kokkulepe. (RT II 1994, 24, 82) (A: 27.08.1993; J: 03.06.1994)

Ukraina

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ukraina Valitsuse vaheline kokkulepe diplomaatilisi passe omavate kodanike sõitudest. (RT II 1994, 25, 85) (A: 16.03.1994; J: 08.05.1994)

Ungari Vabariik

Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi sõpruse ja koostöö aluste leping. (RT II 1993, 12, 15) (A: 08.08.1992; J: 22.04.1994)

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Ungari Vabariigi Valitsuse vaheline kultuuri- ja haridusalase koostöö kokkulepe. (RT II 1994, 25, 86) (A: 28.04.1994; J: 18.07.1994)

Vene Föderatsioon

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkulepe. (RT II 1994, 25, 87) (A: 04.05.1994; J: 04.05.1994)

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline vastastikuste kalandusalaste suhete kokkulepe. (RT II 1994, 25, 88) (A: 04.05.1994; J: 06.06.1994)

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vaheline standardiseerimise, metroloogia ja sertifitseerimise alase koostöö kokkulepe. (RT II 1994, 25, 89) (A: 30.05.1994; J: 30.05.1994)

  Välisminister Jüri LUIK
______________________________
* «A» – märgib allakirjutamise kuupäeva; «J» – märgib jõustumise kuupäeva.

/otsingu_soovitused.json