Teksti suurus:

Sotsiaalministri määruste muutmine tulenevalt riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadusest

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2015, 8

Sotsiaalministri määruste muutmine tulenevalt riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadusest

Vastu võetud 27.03.2015 nr 17

Määrus kehtestatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 11 lõike 5 ja § 39 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 164 „Pensionikindlustuse aastakoefitsiendi ja kindlustusosaku arvutamise juhend” muutmine

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruses nr 164 „Pensionikindlustuse aastakoefitsiendi ja kindlustusosaku arvutamise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Pensionikindlustuse kindlustusosaku ja kindlustusosa arvutamise juhend”;

2) määruses asendatakse läbivalt sõna „aastakoefitsient” sõnaga „kindlustusosak” vastavas käändes;

3) määruses asendatakse läbivalt sõna „kindlustusosak” sõnaga „kindlustusosa” vastavas käändes.

§ 2.  Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend” muutmine

Sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määruse nr 167 „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend” § 20 lõikes 1 asendatakse sõna „aastakoefitsientide” sõnaga „kindlustusosakute”.

Helmen Kütt
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json