Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määruse nr 185 „Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2015, 11

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määruse nr 185 „Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” muutmine

Vastu võetud 27.03.2015 nr 41

Määrus kehtestatakse abipolitseiniku seaduse § 6 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määruses nr 185 „Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Abipolitseinikuks astuda soovija ei pea läbima tervisekontrolli, kui tal on kehtiv mootorsõiduki juhtimisõigus ja relvaluba või ta soovib osaleda politsei tegevuses ainult abipolitseiniku seaduse § 3 lõikes 3 nimetatud ülesande täitmisel.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Abipolitseinik, kes on abipolitseiniku seaduse § 6 lõike 11 alusel vabastatud tervisekontrollist, peab läbima esimese perioodilise tervisekontrolli:
1) kolme aasta järel abipolitseinikuks nimetamisest või
2) üks kuu enne mootorsõidukijuhi tervisetõendi või relvaloa tervisetõendi kehtivuse lõppemist.

(22) Abipolitseinik, kes osaleb politsei tegevuses ainult abipolitseiniku seaduse § 3 lõikes 3 nimetatud ülesande täitmisel, ei pea läbima perioodilist tervisekontrolli.”;

3) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Abipolitseinikuks astuda soovija või abipolitseiniku võib suunata erakorralisse tervisekontrolli politseiametniku põhjendatud ettekande alusel.”.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json