Teksti suurus:

Kaitseliidu tegevliikme tervisenõuded

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2024
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2022, 16

Kaitseliidu tegevliikme tervisenõuded

Vastu võetud 29.03.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 24 lõike 4 ja § 28 lõike 6 alusel.

§ 1.  Kaitseliidu tegevliikme tervisenõuded

  Kaitseliidu tegevliikmeks võib võtta isiku (edaspidi isik), kelle terviseseisund vastab vähemalt liiklusseaduse § 101 lõike 10 alusel kehtestatud tervisenõuetele.

§ 2.  Tõend Kaitseliidu tegevliikme tervisenõuetele vastavuse kohta

  (1) Paragrahvis 1 sätestatud tervisenõuetele vastavust tõendab Transpordiameti antud kehtiv mootorsõiduki juhtimisõigus või tervishoiuteenuse osutaja väljastatud kehtiv tõend, mis kinnitab isiku terviseseisundi vastavust vähemalt liiklusseaduse § 101 lõike 10 alusel kehtestatud tervisenõuetele.

  (2) Paragrahvis 1 sätestatud tervisenõuetele vastavust ei pea tõendama isik, kes on Kaitseliidu seaduse § 28 lõike 11 alusel struktuuriüksuse ülema poolt vabastatud Kaitseliidu liikmeks astumisel nõutavast tervisekontrollist.

Kalle Laanet
Minister

Tiina Uudeberg
Kaitseplaneerimise asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json