Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2022, 17

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmine

Vastu võetud 28.03.2022 nr 29

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 43 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist 2022. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa Eesti Haigekassa ravimite loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json