Teksti suurus:

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2022
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2022, 18

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine

Vastu võetud 28.03.2022 nr 30

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 42 lõike 21 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist 2022. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa Ravimite piirhinnad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json