Teksti suurus:

Justiitsministri 29. detsembri 2015. a määruse nr 43 „Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2023
Avaldamismärge:RT I, 31.03.2023, 1

Justiitsministri 29. detsembri 2015. a määruse nr 43 „Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 29.03.2023 nr 13

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 117 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 30. novembri 2015. a määruse nr 122 „Volituse andmine vangistusseaduse § 117 lõikest 1 tuleneva õigusakti kehtestamiseks” alusel.

§ 1.  Justiitsministri 29. detsembri 2015. a määruse nr 43 „Vanglaametniku kandidaadi stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused ja kord” § 1 lõikes 1 asendatakse arv „260” arvuga „300”.

§ 2.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. veebruarist 2023. aastal.

Lea Danilson-Järg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json