Teksti suurus:

Riigikogu otsuse «Alatiste komisjonide moodustamine» osaline muutmine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 68, 976

Riigikogu otsuse «Alatiste komisjonide moodustamine» osaline muutmine

Vastu võetud 26.10.1993

1. Riigikogu 1992. aasta 7. oktoobri otsuse «Alatiste komisjonide moodustamine» (RT 1992, 40, 534; 52, 650) punktid 2 ja 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) majanduskomisjon;

9) maaelu- ja põllumajanduskomisjon».

2. Tunnistatakse kehtetuks Riigikogu 1993. aasta 20. mai otsus «Põllumajanduse arengu ajutise komisjoni moodustamine» (RT I 1993, 28, 497).

  Riigikogu esimees Ü. NUGIS