Teksti suurus:

Põllumajandusministri 19. veebruari 2010. a määruse nr 14 “Tööstusliku suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning tööstusliku tooraine üle arvestuse pidamise kord, taotluse vorm ja toetuse andmise aluseks olevate dokumentide vormid” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2012, 3

Põllumajandusministri 19. veebruari 2010. a määruse nr 14 “Tööstusliku suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning tööstusliku tooraine üle arvestuse pidamise kord, taotluse vorm ja toetuse andmise aluseks olevate dokumentide vormid” muutmine

Vastu võetud 24.05.2012 nr 51

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 4 lõike 3, § 27 lõike 2 ja § 28 lõike 2 alusel ning komisjoni määruse (EÜ) nr 967/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) 318/2006 (kvooti ületava suhkrutoodangu kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 176, 30.06.2006, lk 22–31), artikli 5, artikli 13 lõike 1 ja artikli 21 lõike 3 alusel.

Põllumajandusministri 19. veebruari 2010. a määruse nr 14 “Tööstusliku suhkru, isoglükoosi ja inuliinisiirupi kasutustoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning tööstusliku tooraine üle arvestuse pidamise kord, taotluse vorm ja toetuse andmise aluseks olevate dokumentide vormid” (RTL 2010, 8, 143) § 5 sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Heakskiitva otsuse peatamine

Komisjoni määruse (EÜ) nr 967/2006 artikli 13 lõikes 1 sätestatud juhul peatab PRIA § 2 lõikes 4 nimetatud heakskiitva otsuse kehtivuse kolmeks kuuks rikkumise tuvastamisest arvates.”.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json