Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine seoses Patendiinfo Keskuse tegevuse lõpetamisega

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2013
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2013, 2

Justiitsministri määruste muutmine seoses Patendiinfo Keskuse tegevuse lõpetamisega

Vastu võetud 28.05.2013 nr 20

Määrus kehtestatakse Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaldamise seaduse § 20 lõike 1, kasuliku mudeli seaduse § 32 lõike 7 ja § 33 lõike 4, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse § 43 lõike 5 ning patendiseaduse § 24 lõike 8 ja § 354 lõike 5 alusel.

§ 1. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 3 „Euroopa patenditaotluse Eesti Patendiametile esitamise ja Euroopa Patendiametile edastamise, Euroopa patenditaotluse patendinõudluse ja patendikirjelduse tõlke esitamise ja avalikustamise ning Euroopa patenditaotluse siseriiklikuks patenditaotluseks ja kasuliku mudeli registreerimise taotluseks muutmise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 3 „Euroopa patenditaotluse Eesti Patendiametile esitamise ja Euroopa Patendiametile edastamise, Euroopa patenditaotluse patendinõudluse ja patendikirjelduse tõlke esitamise ja avalikustamise ning Euroopa patenditaotluse siseriiklikuks patenditaotluseks ja kasuliku mudeli registreerimise taotluseks muutmise kord“  (RT I, 10.01.2012, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 23 lõikes 3 ja § 30 lõikes 3 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskuses“ tekstiosaga „juriidilise isiku juures, kellega riik on sõlminud vastava lepingu“;

2) paragrahvi 23 lõikes 4 ja § 30 lõikes 4 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskuses“ tekstiosaga „juriidilise isiku juures, kellega riik on sõlminud vastava lepingu,“.

§ 2. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 9 „Kasuliku mudeli kirjelduse vorminõuded ja vormistamise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 9 „Kasuliku mudeli kirjelduse vorminõuded ja vormistamise kord“ (RT I, 10.01.2012, 9) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskusele“ tekstiosaga „juriidilisele isikule, kellega riik on sõlminud vastava lepingu“;

2) paragrahvi 9 lõikes 2  asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskus“ tekstiosaga „Juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu,“

3) paragrahvi 10 lõikes 1 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskus“ tekstiosaga „juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu“;

4) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskuses“ tekstiosaga „juriidilise isiku juures, kellega riik on sõlminud vastava lepingu“;

5) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskus“ tekstiosaga „juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu,“.

§ 3. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 7 „Kasulike mudelite registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 7 „Kasulike mudelite registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord“ (RT I, 10.01.2012, 7) § 13 lõikes 2 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskus“ tekstiosaga „juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu“.

§ 4. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 17 „Mikrolülituste topoloogiate registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 17 „Mikrolülituste topoloogiate registriga tutvumise ja registrist teabe väljastamise kord“ (RT I, 10.01.2012, 17) § 12 lõikes 2 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskus“ tekstiosaga „juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu“.

§ 5. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 21 „Patendikirjelduse vorminõuded ja vormistamise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 21 „Patendikirjelduse vorminõuded ja vormistamise kord“ (RT I, 10.01.2012, 21) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskusele“ tekstiosaga „juriidilisele isikule, kellega riik on sõlminud vastava lepingu“;

2) paragrahvi 9 lõikes 2 ja asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskus“ tekstiosaga „Juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu,“;

3) paragrahvi 10 lõike 1 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskus“ tekstiosaga „juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu“;

4) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskuses“ tekstiosaga „juriidilise isiku juures, kellega riik on sõlminud vastava lepingu“;

5) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskus“ tekstiosaga „juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu,“.

§ 6. Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruse nr 23 „Patenditaotluse avaldamise kord“ muutmine

Justiitsministri 3. jaanuari 2012. a määruses nr 23 „Patenditaotluse avaldamise kord“ (RT I, 10.01.2012, 23) tehakse järgmised muudatused:

1) punktis 31 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskusele“ tekstiosaga „juriidilisele isikule, kellega riik on sõlminud vastava lepingu,“;

2) punktides 32, 33 ja 34 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskus“ tekstiosaga „Juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu,“;

3) punktis 35 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskus“ tekstiosaga „juriidiline isik, kellega riik on sõlminud vastava lepingu“;

4) punktis 36 asendatakse sõnad „Patendiinfo Keskuses“ tekstiosaga „juriidilise isiku juures, kellega riik on sõlminud vastava lepingu“.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json