Teksti suurus:

Vedelkütusevaru makse määr

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2016, 9

Vedelkütusevaru makse määr

Vastu võetud 25.11.2015 nr 136
RT I, 27.11.2015, 1
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.05.2016RT I, 31.05.2016, 801.07.2016

Määrus kehtestatakse vedelkütusevaru seaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse varumakse määr vedelkütusevaru haldamiskulude katmiseks 2016. aastal.

§ 2.  Varumakse määr

 (1) 2016. aasta varumakse määrad on järgmised:
 1) bensiini varumakse määr on 3,50 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
[RT I, 31.05.2016, 8 - jõust. 01.07.2016]
 2) diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 3,50 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
 3) reaktiivkütuse varumakse määr on 5,85 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
 4) raske kütteõli varumakse määr on 8,50 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.
[RT I, 31.05.2016, 8 - jõust. 01.07.2016]

 (2) Lõikes 1 sätestatud varumakse määrale lisandub käibemaks.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.