Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 23. veebruari 2015. a määruse nr 14 „Transpordiameti peetavate laevaregistrite registrinumbrite moodustamise kord” muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2024
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2024, 7

Majandus- ja taristuministri 23. veebruari 2015. a määruse nr 14 „Transpordiameti peetavate laevaregistrite registrinumbrite moodustamise kord” muutmine

Vastu võetud 28.05.2024 nr 37

Määrus kehtestatakse laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 28 lõike 3 alusel.

Majandus- ja taristuministri 23. veebruari 2015. a määruses nr 14 „Transpordiameti peetavate laevaregistrite registrinumbrite moodustamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõna „viiekohaline” tekstiosaga „viie- või kuuekohaline”;

2) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „viiest” sõnadega „või kuuest”;

3) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad „neljanda ja viienda koha moodustavad” sõnaga „viimased”.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json