Teksti suurus:

Keskkonnaministri 16. jaanuari 2009. a määruse nr 2 „Metsa korraldamise juhend” muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2025
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2024, 9

Keskkonnaministri 16. jaanuari 2009. a määruse nr 2 „Metsa korraldamise juhend” muutmine

Vastu võetud 29.05.2024 nr 36

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 11 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 16. jaanuari 2009. a määruses nr 2 „Metsa korraldamise juhend” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Takseerkirjelduses võib märkida eraldisel viimasel kümnel aastal tehtud metsamajandustööd, märkides töö liigid ja tööde tegemise aastad.”;

2) määruse lisa 12 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2025. aasta 1. jaanuaril.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

Lisa 12 Tagavara juurdekasvu arvutamine

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json