Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja AS Eesti Liinirongid vahel 24.11.2021. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu” lisakokkulepe nr 3

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2024
Avaldamismärge:RT I, 31.05.2024, 15

Eesti Vabariigi ja AS Eesti Liinirongid vahel 24.11.2021. a sõlmitud „Raudtee reisijateveo avaliku teenindamise lepingu” lisakokkulepe nr 3

Vastu võetud 29.05.2024


Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (edaspidi Tellija), registrikood 70000734, asukoht Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, mida esindab põhimääruse alusel regionaalminister Piret Hartman

ja

AS Eesti Liinirongid (edaspidi Vedaja), registrikood 10520953, asukoht Vabaduse pst 176, 10917 Tallinn, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Lauri Betlem,

keda edaspidi nimetatakse eraldiseisvalt ka Pool ja koos Pooled, lepivad kokku

lisakokkuleppena nr 3 lepingu punkti 3 alapunktide alusel 2024. a II kvartali reisijateveo teenuse planeeritavas maksumuses ja avaliku teenindamise toetuse suuruses alljärgnevalt:

1. Lisatakse lepingu Lisa 6 vormil Lisa 6 (2) „Mootorrongidega reisijateveo teenuse planeeritav maksumus ja vajalik riigipoolne finantseerimine 2024. aasta II kvartal”.

Lepingu lisakokkulepe nr 3 on sõlmitud selle allkirjastamisest ning jõustub alates 01.04.2024. a. Lisa 6 (2) on jõus kuni 30.06.2024. a (k.a).


Poolte andmed:

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

AS Eesti Liinirongid

Suur-Ameerika 1

Vabaduse pst 176

10122 Tallinn

10917 Tallinn

Telefon: 625 6101

Telefon: 673 7400

E-post: [email protected]

E-post: [email protected]

Registrikood: 70000734

Registrikood: 10520953

 

 

Poolte allkirjad:

 

   

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Hartman

Lauri Betlem

Regionaalminister

juhatuse liige

 

Lisa 6 (2) Mootorrongidega reisijateveo teenuse planeeritav maksumus ja vajalik riigipoolne finantseerimine 2024. aasta II kvartal

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json