Teksti suurus:

Riigikogu otsuse «Alatiste komisjonide moodustamine» osaline muutmine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 75, 1097

Riigikogu otsuse «Alatiste komisjonide moodustamine» osaline muutmine

Vastu võetud 25.11.1993

Riigikogu otsustab:

Teha Riigikogu 1992. aasta 7. oktoobri otsuses «Alatiste komisjonide moodustamine» (RT 1992, 40, 534; 52, 650; RT I 1993, 68, 976) järgmised muudatused:

1. Lugeda otsuse senine tekst punktiks 1.

2. Täiendada otsust punktiga 2 järgmises sõnastuses: «Riigikogu juhatus määrab kindlaks alatiste komisjonide pädevuse.»

  Riigikogu esimees Ü. NUGIS