Teksti suurus:

Kohtunike ametist vabastamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 76, 1127

Kohtunike ametist vabastamine

Vastu võetud 17.11.1993

Riigikogu otsustab:

Seoses kohtute reorganiseerimisega vabastada kohtuniku ametist kohtuniku staatuse seaduse (RT 1991, 38, 473; 1992, 1, 2; RT I 1993, 24, 429) § 26 punkti 5 alusel Tallinna Linnakohtu kohtunikud Angelina Aaman, Rufina Remets ja Alla Tširlina, Lääne-Viru Maakohtu kohtunik Raivo Isakar, Põlva Maakohtu kohtunik Kalju Jaaska ja Jõgeva Maakohtu kohtunik Erna Pähn.

Riigikogu esimees Ü. NUGIS