Teksti suurus:

Kaitseministri 09. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord“ muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.08.2014
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2014, 7

Kaitseministri 09. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord“ muutmine

Vastu võetud 29.07.2014 nr 20

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 116 lõike 4 alusel.

§ 1.   Kaitseministri 09. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord“ lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määrust rakendatakse alates 15. juulist 2014. a.

Andres Anvelt
Justiitsminister kaitseministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide loetelu ja koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json