Teksti suurus:

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2015, 2

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 27.07.2015 nr 34

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi § 731 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi § 107 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. juulist 2015. a.

Rannar Vassiljev
Tervise- ja tööminister

Ivi Normet
Terviseala asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json