Teksti suurus:

Kaitseministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 25 „Kutsealuste kutsesobivuse hindamise kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2018, 2

Kaitseministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 25 „Kutsealuste kutsesobivuse hindamise kord” muutmine

Vastu võetud 25.07.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 35 lõike 3 alusel.

Kaitseministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 25 „Kutsealuste kutsesobivuse hindamise kord” §-s 1 tehakse järgmised muudatused:

1) lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kutsesobivuse hindamisel osaleb kutsealune isiklikult Kaitseressursside Ameti esindaja juuresolekul.”;

2) lõikes 7 jäetakse välja sõna „paberkandjal”;

3) lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kutsesobivuse hindamise tulemus kantakse kaitseväekohustuslaste registrisse.”.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister kaitseministri ülesannetes

Meelis Oidsalu
Kaitseplaneerimise asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json