Teksti suurus:

Hädaolukorrad, mille kohta tuleb koostada nende lahendamise plaan ja mille puhul korraldada riskikommunikatsiooni, ning hädaolukordade lahendamist juhtivad asutused

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2018, 4

Hädaolukorrad, mille kohta tuleb koostada nende lahendamise plaan ja mille puhul korraldada riskikommunikatsiooni, ning hädaolukordade lahendamist juhtivad asutused

Vastu võetud 26.07.2018 nr 63

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 10 lõike 3, § 14 lõike 2 ja § 15 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) loetelu hädaolukordadest, mille kohta koostatakse nende lahendamise plaan, ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamist juhtivad asutused;
  2) hädaolukordade lahendamist juhtivad täidesaatva riigivõimu asutused;
  3) loetelu hädaolukordadest, mille puhul korraldatakse riskikommunikatsiooni, ja riskikommunikatsiooni korraldamise eest vastutavad asutused.

§ 2.  Hädaolukorrad, mille kohta koostatakse nende lahendamise plaan, ning hädaolukorra lahendamise plaani koostamist ja hädaolukordade lahendamist juhtivad asutused

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet juhib järgmiste hädaolukordade lahendamist ja nende kohta hädaolukorra lahendamise plaani koostamist:
  1) põgenike massiline sisseränne;
  2) äkkrünnak;
  3) massiline korratus;
  4) ulatuslik merepäästesündmus, sealhulgas merereostus.

  (2) Päästeamet juhib järgmiste hädaolukordade lahendamist ja nende kohta hädaolukorra lahendamise plaani koostamist:
  1) üleujutus tiheasustusalal;
  2) paljude kannatanutega hoonetulekahju;
  3) ulatuslik tööstusõnnetus.

  (3) Keskkonnaamet juhib järgmiste hädaolukordade lahendamist ja nende kohta hädaolukorra lahendamise plaani koostamist:
  1) kiirgusõnnetus naaberriigis;
  2) riigisisene kiirgusõnnetus.

  (4) Terviseamet juhib järgmiste hädaolukordade lahendamist ja nende kohta hädaolukorra lahendamise plaani koostamist:
  1) ulatuslik mürgistus;
  2) epideemia.

  (5) Riigi Infosüsteemi Amet juhib küberintsidendist põhjustatud hädaolukorra lahendamist ja selle kohta hädaolukorra lahedamise plaani koostamist.

  (6) Veterinaar- ja Toiduamet juhib loomataudist põhjustatud hädaolukorra lahendamist ja selle kohta hädaolukorra lahedamise plaani koostamist.

  (7) Kaitsepolitseiamet juhib lõigetes 1–6 nimetatud hädaolukordade lahendamist, kui Kaitsepolitseiametil on põhjendatud alus arvata, on teada või hädaolukorra lahendamisel ilmneb, et hädaolukorra on põhjustanud terroristlik tegevus. Hädaolukorra lahendamise juhtimise ülevõtmise korraldus ja koostöö asutuste vahel terroristlikust tegevusest põhjustatud hädaolukorra lahendamisel kajastatakse lõigetes 1–6 nimetatud hädaolukordade lahendamise plaanides. Selle plaaniosa koostamist juhib Kaitsepolitseiamet.

§ 3.  Hädaolukorrad, mille puhul korraldatakse riskikommunikatsiooni, ja selle korraldamise eest vastutavad asutused

  Hädaolukorrad, mille puhul korraldatakse riskikommunikatsiooni, ja selle korraldamise eest vastutavad asutused on järgmised:
  1) paragrahvi 2 lõike 1 punktides 2 ja 3 sätestatud hädaolukordade puhul – Politsei- ja Piirivalveamet;
  2) paragrahvi 2 lõikes 2 sätestatud hädaolukordade puhul – Päästeamet;
  3) paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud hädaolukordade puhul – Keskkonnaamet;
  4) paragrahvi 2 lõikes 4 sätestatud hädaolukordade puhul – Terviseamet;
  5) paragrahvi 2 lõikes 5 sätestatud hädaolukorra puhul – Riigi Infosüsteemi Amet;
  6) paragrahvi 2 lõikes 6 sätestatud hädaolukorra puhul – Veterinaar- ja Toiduamet;
  7) paragrahvi 2 lõikes 7 sätestatud hädaolukorra puhul – Kaitsepolitseiamet.

Jüri Ratas
Peaminister

Andres Anvelt
Siseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json