Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2016. a määruse nr 97 „Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2018, 6

Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2016. a määruse nr 97 „Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad” muutmine

Vastu võetud 26.07.2018 nr 65

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 50 lõike 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2016. a määruses nr 97 „Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirmäär kehtib aasta jooksul kiirgustegevusloa alusel toimuvast kiirgustegevusest, kiirgusseaduse § 97 lõike 3 alusel kehtestatud määruse §-s 6 sätestatud korras teavitatud töökohal ning avariikiirituse või minevikus toimunud tegevuste tagajärjel tekkinud püsikiirituse olukorrast saadavate efektiivdooside summa suhtes.”;

2) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu direktiiv 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom (ELT L 13, 17.1.2014, lk 1–73).”.

Jüri Ratas
Peaminister

Siim Kiisler
Keskkonnaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json