Teksti suurus:

Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2018, 12

Kiirgustöötaja ja elaniku efektiivdoosi ning silmaläätse, naha ja jäsemete ekvivalentdoosi piirmäärad1

Vastu võetud 15.09.2016 nr 97
RT I, 20.09.2016, 9
jõustumine 01.11.2016, osaliselt 01.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.07.2018RT I, 31.07.2018, 603.08.2018

Määrus kehtestatakse kiirgusseaduse § 50 lõike 6 alusel.

§ 1.  Kiirgustöötaja efektiivdooside piirmäärad

  (1) Kiirgustöötaja ühe aasta jooksul kiirgustegevusest saadud efektiivdoosi piirmäär on 20 millisiivertit.

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirmäär kehtib aasta jooksul kiirgustegevusloa alusel toimuvast kiirgustegevusest, kiirgusseaduse § 97 lõike 3 alusel kehtestatud määruse §-s 6 sätestatud korras teavitatud töökohal ning avariikiirituse või minevikus toimunud tegevuste tagajärjel tekkinud püsikiirituse olukorrast saadavate efektiivdooside summa suhtes.
[RT I, 31.07.2018, 6 - jõust. 03.08.2018]

  (2) Õppetöö käigus kiirgusallikaid kasutava 18 aasta vanuse ja vanema üliõpilase ning praktikandi efektiivdoosi piirmäär on võrdne lõikes 1 sätestatud piirmääraga.

  (3) Õppetöö käigus kiirgusallikaid kasutava 16–18 aasta vanuse üliõpilase ja praktikandi efektiivdoosi piirmäär on 6 millisiivertit aastas.

§ 2.  Kiirgustöötaja ekvivalentdoosi piirmäärad

  (1) Kiirgustöötaja ühe aasta jooksul kiirgustegevusest saadud ekvivalentdoosi piirmäär, ilma et see piiraks § 1 lõike 1 kohaldamist, on:
  1) silmaläätses 20 millisiivertit või 100 millisiivertit mis tahes viie järjestikuse aasta jooksul, tingimusel, et ühe aasta doos ei ületa 50 millisiivertit;
  2) nahas keskmiselt 500 millisiivertit naha pindala 1 cm2 kohta, arvestamata kiiritatud naha tegelikku pindala;
  3) jäsemetes 500 millisiivertit.

  (2) Õppetöö käigus kiirgusallikaid kasutava 18 aasta vanuse ja vanema üliõpilase ning praktikandi ühe aasta jooksul saadud ekvivalentdoosi piirmäär on:
  1) silmaläätses 20 millisiivertit või 100 millisiivertit mis tahes viie järjestikuse aasta jooksul, tingimusel, et ühe aasta doos ei ületa 50 millisiivertit;
  2) nahas keskmiselt 500 millisiivertit naha pindala 1 cm2 kohta, arvestamata kiiritatud naha tegelikku pindala;
  3) jäsemetes 500 millisiivertit.

  (3) Õppetöö käigus kiirgusallikaid kasutava 16–18 aasta vanuse üliõpilase ja praktikandi ühe aasta jooksul saadud ekvivalentdoosi piirmäär, ilma et see piiraks § 1 lõike 3 kohaldamist, on:
  1) silmaläätses 15 millisiivertit;
  2) nahas keskmiselt 150 millisiivertit naha pindala 1 cm2 kohta, arvestamata kiiritatud naha tegelikku pindala;
  3) jäsemetes 150 millisiivertit.

§ 3.  Elaniku efektiivdoosi piirmäär

  Elaniku ühe aasta jooksul kiirgustegevustest saadava efektiivdoosi piirmäär on 1 millisiivert.

§ 4.  Elaniku ekvivalentdoosi piirmäärad

  Elaniku ühe aasta jooksul saadud ekvivalentdoosi piirmäär, ilma et see piiraks § 3 kohaldamist, on:
  1) silmaläätses 15 millisiivertit;
  2) nahas keskmiselt 50 millisiivertit naha pindala 1 cm2 kohta, arvestamata kiiritatud naha tegelikku pindala.

§ 5.  Raseda ja rinnaga toitva kiirgustöötaja kaitse

  (1) Niipea kui kiirgustöötaja teavitab kiirgustegevusloa omajat oma rasedusest, rakendab kiirgustegevusloa omaja viivitamata meetmeid, et loote ekvivalentdoos oleks nii madal kui võimalik ning järelejäänud raseduse kestel ei oleks see suurem kui 1 millisiivert.

  (2) Niipea kui kiirgustöötaja teavitab kiirgustegevusloa omajat sellest, et ta toidab last rinnaga, ei tohi seda kiirgustöötajat rakendada tööl, kus on võimalik tema keha radioaktiivne saastumine või radionukliidide sissevõtt.

§ 6.  Rakendussätted

  (1) Enne 1. juulit 2017. a on kiirgustöötaja ja õppetöö käigus kiirgusallikaid kasutava 18 aasta vanuse ja vanema üliõpilase ning praktikandi viie järjestikuse aasta jooksul saadud efektiivdoosi piirmäär 100 millisiivertit tingimusel, et ühe aasta jooksul saadud efektiivdoos ei ole suurem kui 50 millisiivertit.

  (2) Enne 1. juulit 2017. a on kiirgustöötaja ja õppetöö käigus kiirgusallikaid kasutava 18 aasta vanuse ja vanema üliõpilase ning praktikandi ühe aasta jooksul saadud ekvivalentdoosi piirmäär silmaläätses 150 millisiivertit.

§ 7.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. novembril 2016. a.

  (2) Paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 ning § 2 lõike 1 punkt 1 ja lõike 2 punkt 1 jõustuvad 1. juulil 2017. a.


1 Nõukogu direktiiv 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom (ELT L 13, 17.1.2014, lk 1–73).
[RT I, 31.07.2018, 6 - jõust. 03.08.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json