Teksti suurus:

Kutsealuste kutsesobivuse hindamise kord

Kutsealuste kutsesobivuse hindamise kord - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.08.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2018, 16

Kutsealuste kutsesobivuse hindamise kord

Vastu võetud 21.12.2012 nr 25
RT I, 04.01.2013, 4
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.10.2016RT I, 07.10.2016, 210.10.2016
25.07.2018RT I, 31.07.2018, 203.08.2018

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 35 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kutsesobivuse hindamise läbiviimine

  (1) Kutsealuse kutsesobivuse hindamine on kutsealuse isikuomaduste põhjal talle sobivaima sõjaväelise väljaõppe kindlakstegemine.

  (2) Kutsealuse, kes Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsusega vastab kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele, kutsesobivuse hindamise vajaduse otsustab Kaitseressursside Amet. Kutsealusel on isikliku avalduse alusel õigus nõuda kutsesobivuse hindamist.
[RT I, 07.10.2016, 2 - jõust. 10.10.2016]

  (3) Kutsesobivuse hindamise viisi otsustab ja hindamist viib läbi Kaitseressursside Amet. Kutsesobivuse hindamine viiakse läbi kirjalikult. Vahendid kutsesobivuse hindamiseks tagab Kaitseressursside Amet.

  (4) Kutsesobivuse hindamisel osaleb kutsealune isiklikult Kaitseressursside Ameti esindaja juuresolekul.
[RT I, 31.07.2018, 2 - jõust. 03.08.2018]

  (5) Kaitseressursside Ameti esindaja fikseerib kutsesobivuse hindamise tulemused ning vajadusel otsustab kordushindamise tegemise vajaduse.

  (6) Kutsesobivuse hindamise tulemus väljastatakse kutsealusele tema soovil kirjalikult.

  (7) Kutsesobivuse hindamise dokumente säilitab Kaitseressursside Amet vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetele.
[RT I, 31.07.2018, 2 - jõust. 03.08.2018]

  (8) Kutsesobivuse hindamise tulemus kantakse kaitseväekohustuslaste registrisse.
[RT I, 31.07.2018, 2 - jõust. 03.08.2018]

§ 2.   Rakendussäte

  Käesolev määrus jõustub 1. aprillil 2013. a.

/otsingu_soovitused.json