Teksti suurus:

Haridustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2019, 9

Haridustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

Vastu võetud 25.06.2009 nr 112
RT I 2009, 36, 247
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.09.2010RT I 2010, 64, 47513.09.2010
01.04.2012RT I, 05.04.2012, 208.04.2012
22.08.2013RT I, 28.08.2013, 101.09.2013
08.02.2018RT I, 14.02.2018, 117.02.2018
25.07.2019RT I, 31.07.2019, 101.09.2019

Määrus kehtestatakse töölepingu seaduse § 58 lõike 2 alusel.

§ 1.  Koolieelsete lasteasutuste haridustöötajate puhkus
[RT I, 28.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

  Koolieelsete lasteasutuste haridustöötajatele antakse puhkust järgmises ulatuses:
[RT I, 28.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  1) direktor, õppealajuhataja – 42 kalendripäeva;
  2) õpetaja – 42 kalendripäeva;
  3) eripedagoog, logopeed – 56 kalendripäeva.
[RT I 2010, 64, 475 - jõust. 13.09.2010]

§ 2.  Haridusliku erivajadusega laste rühma(de)ga koolieelsete lasteasutuste ja lasteaed-põhikoolide ning haridusliku erivajadusega laste rühmade haridustöötajate puhkus
[RT I, 28.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

  Haridusliku erivajadusega laste rühma(de)ga koolieelsete lasteasutuste ja lasteaed-põhikoolide ning haridusliku erivajadusega laste rühmade haridustöötajatele antakse puhkust järgmises ulatuses:
[RT I, 28.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  1) direktor, õppealajuhataja – 56 kalendripäeva;
  2) õpetaja, eripedagoog, logopeed – 56 kalendripäeva;
  3) kehakultuuriinstruktor – 56 kalendripäeva.
[RT I 2010, 64, 475 - jõust. 13.09.2010]

§ 3.  Lasteaed-põhikoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide haridustöötajate puhkus
[RT I, 28.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

  Lasteaed-põhikoolide, põhikoolide ja gümnaasiumide (sh põhikoolid ja gümnaasiumid, mis tegutsevad ühe asutusena) haridustöötajatele antakse puhkust järgmises ulatuses:
[RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  1) direktor, õppealajuhataja – 56 kalendripäeva;
  2) klassiõpetaja, aineõpetaja, kasvataja, logopeed, eripedagoog, huvijuht, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog – 56 kalendripäeva;
  3) ringijuht – 42 kalendripäeva.
[RT I 2010, 64, 475 - jõust. 13.09.2010]

§ 4.  Huvikoolide haridustöötajate puhkus
[RT I, 28.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

  Huvikoolide haridustöötajatele antakse puhkust järgmises ulatuses:
[RT I, 28.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  1) direktor, direktori asetäitja (v.a majandusalal), osakonnajuhataja – 56 kalendripäeva;
  2) õpetaja, treener, huvihariduse spetsialist – 56 kalendripäeva;
  3) kontsertmeister, õppemeister, ballettmeister, dirigent – 42 kalendripäeva;
  4) klaverisaatja – 35 kalendripäeva.

§ 5.  Kutseõppeasutuste juhtide ning pedagoogide puhkus

  Kutseõppeasutuste juhtidele ning pedagoogidele antakse puhkust järgmises ulatuses:
  1) direktor, direktori asetäitja (v.a majandusalal), osakonnajuhataja (v.a majandusosakonna juhataja) – 56 kalendripäeva;
  2) õpetaja, eripedagoog, logopeed, psühholoog – 56 kalendripäeva;
  3) huvijuht, ringijuht, kasvataja, sotsiaalpedagoog, ravikehakultuuriinstruktor – 42 kalendripäeva.

§ 6.  Ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide juhtide, õppejõudude ning teadustöötajate puhkus
[Kehtetu - RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

§ 7.  Teadus- ja arendusasutuste juhtide ning teadustöötajate puhkus
[Kehtetu - RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

§ 8.  Rakendussäte

  Paragrahvi 6 punktid 4–9 ning § 7 punktid 3 ja 4 kehtivad kuni 31. detsembrini 2009. a.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json