Teksti suurus:

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/18/2286-1 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 31.07.2021, 9

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/18/2286-1 muutmine

Vastu võetud 28.07.2021

Lisa 3
13.12.2018 sõlmitud
sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/18/2286-1 juurde


Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab Transpordiameti arendusteenistuse direktor Ele Reiljan, kes tegutseb peadirektori käskkirja 1.1-1/21/375 alusel,

ja

HT Motors Baltic OÜ, registrikoodiga 12027398, asukohaga Laki tn 16, 10621 Tallinn (edaspidi „Teostaja”), mida esindab juhatuse liige Kristian Beljaev, kes tegutseb põhikirja alusel,

vahel on sõlmitud 13.12.2018 sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/18/2286-1 (edaspidi „Leping”).


Võttes arvesse, et:
(i) Lepingu punkti 8.1 kohaselt saab Lepingut muuta poolte kokkuleppel ning Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised ja Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;
(ii) Lepingu punktis 2.2 on märgitud: „Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele L1e- ja L3e-kategooria APRILIA, L1e- ja L3e-kategooria BETA, L3e-kategooria MOTO GUZZI, L7e- ja T3-kategooria ODES, L1e-, L3e- ja L5e-kategooria PEUGEOT, L1e-, L2e- ja L3e-kategooria PIAGGIO ning L1e- ja L3e-kategooria VESPA sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”.


Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 2.2 ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele L1e- ja L3e-kategooria APRILIA, L1e- ja L3e-kategooria BETA, L3e-kategooria MOTO GUZZI, L7e- ja T3-kategooria ODES, L1e-, L3e- ja L5e-kategooria PEUGEOT, L1e-, L2e-, L3e- ja L5e-kategooria PIAGGIO ning L1e- ja L3e-kategooria VESPA sõidukitele (edaspidi „Sõiduk”).”.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Transpordiamet

HT Motors Baltic OÜ

Registrikood: 70001490

Registrikood: 12027398

Asukoht: Valge 4, 11413 Tallinn

Asukoht: Laki tn 16, 10621 Tallinn

Telefon: + 372 620 1200

Telefon: +372 5199 9799

E-post: info@transpordiamet.ee

E-post: info@htmotors.ee

   

____________________

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

/digitaalselt allkirjastatud/

/otsingu_soovitused.json