Teksti suurus:

Eesti Haigekassa ravimite loetelu

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2009
Avaldamismärge:

Eesti Haigekassa ravimite loetelu

Vastu võetud 24.09.2002 nr 112
RTL 2002, 111, 1616
jõustumine 01.10.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

10.10.2002 nr 125 (RTL 2002, 118, 1723) 21.10.2002

17.12.2002 nr 148 (RTL 2002, 147, 2152) 1.01.2003

6.02.2003 nr 18 (RTL 2003, 23, 337) 1.03.2003

17.06.2003 nr 87 (RTL 2003, 75, 1104) 1.07.2003

15.07.2003 nr 96 (RTL 2003, 88, 1297) 1.07.2003

3.09.2003 nr 110 (RTL 2003, 101, 1529) 1.10.2003

12.12.2003 nr 137 (RTL 2003, 128, 2077) 1.01.2004

17.03.2004 nr 18 (RTL 2004, 28, 482) 1.04.2004

3.06.2004 nr 75 (RTL 2004, 80, 1285) 1.07.2004

16.09.2004 nr 108 (RTL 2004, 127, 1971) 1.10.2004

10.12.2004 nr 127 (RTL 2004, 156, 2361) 1.01.2005

17.03.2005 nr 47 (RTL 2005, 35, 500) 1.04.2005

16.06.2005 nr 84 (RTL 2005, 70, 977) 1.07.2005

15.09.2005 nr 97 (RTL 2005, 99, 1509) 1.10.2005

15.12.2005 nr 122 (RTL 2005, 123, 1958) 1.01.2006

16.03.2006 nr 29 (RTL 2006, 26, 482) 1.04.2006

12.06.2006 nr 41 (RTL 2006, 49, 904) 1.07.2006

15.09.2006 nr 54 (RTL 2006, 71, 1303) 1.10.2006

15.12.2006 nr 70 (RTL 2006, 91, 1691) 1.01.2007

21.03.2007 nr 32 (RTL 2007, 26, 463) 1.04.2007 

20.06.2007 nr 55 (RTL 2007, 52, 957) 1.07.2007

24.09.2007 nr 64 (RTL 2007, 75, 1301) 1.10.2007

14.12.2007 nr 87 (RTL 2007, 98, 1648) 1.01.2008

25.03.2008 nr 16 (RTL 2008, 24, 370) 1.04.2008

19.06.2008 nr 34 (RTL 2008, 52, 733) 1.07.2008

23.09.2008 nr 59 (RTL 2008, 81, 1124) 1.10.2008

17.10.2008 nr 66 (RTL 2008, 86, 1202) 26.10.2008, kohaldatakse alates 1.10.2008

23.12.2008 nr 84 (RTL 2008, 103, 1484) 1.01.2009

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» paragrahvi 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus kehtestab Eesti Haigekassa ravimite loetelu, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Ravimite piirhind

Kuni ravimite piirhinna kehtestamiseni loetakse piirhinnaks jaemüügi hind.

§ 3. [käesolevast tekstist välja jäetud]

Lisa

/otsingu_soovitused.json