Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 14. märtsi 2018. a määruse nr 8 „Rapla Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 31.08.2018, 1

Haridus- ja teadusministri 14. märtsi 2018. a määruse nr 8 „Rapla Gümnaasiumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 27.08.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

Haridus- ja teadusministri 14. märtsi 2018. a määruses nr 8 „Rapla Gümnaasiumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kooli tegutsemise vorm on gümnaasium, milles võib olla põhikooli klasse, kus toimub üksnes mittestatsionaarne õpe.”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Lõikes kaks kirjeldatud ülesande täitmisel teeb kool koostööd piirkonna haridusasutuste, ettevõtjate, omavalitsuste ja kohaliku kogukonnaga.”;

3) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Koolis omandatakse üldkeskharidust statsionaarses ja mittestatsionaarses õppes ning põhiharidust mittestatsionaarses õppes.”.

Mailis Reps
Minister

Tea Varrak
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json