Teksti suurus:

Keskkonnaministri 2. juuni 2015. a määruse nr 31 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 31.08.2018, 2

Keskkonnaministri 2. juuni 2015. a määruse nr 31 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu” muutmine

Vastu võetud 27.08.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 61 lõike 14 alusel.

Keskkonnaministri 2. juuni 2015. a määruses nr 31 „Kalalaeva sadamasse tulekust ning pardal olevatest kalakogustest teatamise aeg, kord ja esitatavate andmete nimistu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 1 sissejuhatav tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui kalalaeva pardal on turska, kilu või räime, tuleb kastmõrrapüügi korral vähemalt üks tund enne püügilt sadamasse saabumist esitada andmed sellises järjestuses:”;

2) paragrahvi 7 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „püügipäevikusse kantud püütud” sõnadega „pardale võetud”;

3) paragrahvi 7 lõikes 5 asendatakse number „30” numbriga „10”.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json