Teksti suurus:

Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 22 „Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 31.08.2019, 1

Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 22 „Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord” muutmine

Vastu võetud 30.08.2019 nr 39

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 45 lõike 14 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 22 „Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord” lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2019. aasta 1. septembril.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Saateleht

/otsingu_soovitused.json