Teksti suurus:

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2009, 1, 3

Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruse nr 47 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel“ muutmine

Vastu võetud 29.12.2008 nr 54

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 11 alusel.

§ 1. Justiitsministri 27. oktoobri 2005. a määruses nr 47 «Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kohtunike arv ja jagunemine kohtumajade vahel» (RTL 2005, 111, 1707; 2008, 49, 677) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 1 asendatakse arv «9» arvuga «8»;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 2 asendatakse arv «5» arvuga «6»;

§ 2. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2009. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json