Teksti suurus:

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.11.2013
Avaldamismärge:RT I, 31.10.2013, 2

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määruse nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muutmine

Vastu võetud 28.10.2013 nr 52

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 116 lõike 4 alusel.

Kaitseministri 9. aprilli 2013. a määrust nr 26 „Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga;

2) määruse § 4 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–3 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva määruse lisa punktiga 3 kehtestatud koefitsienti rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2013. aasta 18. septembrist.

(3) Enne 18. septembrit 2013. a Euroopa Liidu väljaõppemissioonile Mali Vabariiki (EUTM Mali) Bamako piirkonda rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile lähetatud tegevväelase päevaraha suurendamisele kohaldatakse lähetuskäskkirjas toodud koefitsienti lähetuse lõpuni.”.

Urmas Reinsalu
Minister

Taimar Peterkop
Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide loetelu ja koefitsiendid

/otsingu_soovitused.json