Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 31.10.2014, 5

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 28.10.2014 nr 62

Määrus kehtestatkse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel.

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruses nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide ning nende säilitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

2) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

3) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

Urmas Kruuse
Tervise- ja tööminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis

Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Lisa 3 Saatekirja vastus

/otsingu_soovitused.json